• 25.2C Novo mesto
  • 12:45
  • Sob, 15.06.2024

Trebanjci uspešni na razpisu

Sredstva za sofinanciranje LAS-u oziroma upravičencem dodeljuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

TREBNJE – Na pobudo KD Trebnje, sekcije Žnurce, je Občina Trebnje pristopila k pripravi projekta Baraga in čipka kot niti sodelovanja (BA-ČI). Projekt  so septembra lani skupaj prijavili na 2. javni poziv LAS STIK. Sredstva za sofinanciranje LAS-u oziroma upravičencem dodeljuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – EKSRP.

“Pred kratkim smo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencije RS kmetijske trge pridobili tudi odločbo o pravici do sredstev, in sicer je bila operacija potrjena v celoti. Skupna vrednost projekta tako znaša 53.508,24 evrov, znesek sofinanciranja pa 38.823,10 evrov. S projektom bomo povezali lokalno društveno dejavnost klekljanja in ustvarjanja čipke, ki je dediščinska, vendar ne izključno vezana na lokalno okolje, z bogato lokalno dediščinsko zapuščino Friderika Ireneja Barage. Skozi to povezavo bomo razvili nov program medgeneracijskih klekljarskih delavnicza izboljšanje socialnega vključevanja različnih ranljivih skupin, dodatno pa razvili tri nove lokalne produkte. Žnurce bodo tako v času trajanja projekta izvedle 10 medgeneracijskih klekljarskih delavnic, katerih namen izhaja iz Baragovega vodilnega gesla »Le eno je potrebno«. Ta implicira, da je potrebna le medsebojna prostovoljna pomoč, druženje in predajanje znanja ter trud za socialno vključenost ranljivih skupin, ki so bile v Baragovem času Indijanci, danes in v našem okolju pa so to starejši, mladi, ženske,” so še zapisali na spletni strani občine.

D.P.