• 0.81C Novo mesto
  • 16:41
  • Sob, 28.01.2023

Druga plat: »Občina je klonila, vzrokov za to ne poznamo«

Pred časom smo objavili prispevek na temo projekta gradnje centra za daljinsko ogrevanje z lesno biomaso na Mirni, ki ga je občina več let podpirala, zdaj pa se je odločila, da ga zavrne, s čimer bi investitorju seveda povzročila veliko škodo.

MIRNA, ŠENTRUPERT – Po objavi prispevka, v katerem je zajeto mnenje župana Dušana Skerbiša, smo odgovore dobili tudi na drugi strani, pri investitorju, ki je podjetje Halo pesek, d.o.o., iz Drage pri Šentrupertu. Ta ima namreč povsem drugačno stališče in argumente. Kopije njihovih dokumentov hranimo v uredništvu. Občina Mirna jim je že pred leti prodala zemljišče za izgradnjo centra za daljinsko ogrevanje ter jim za to dala tudi vsa potrebna soglasja. Njihovim navedbam je sledila tudi upravna enota, tako da ovir ne bi smelo biti več, a po javni predstavitvi je župan ocenil, da naj bi investitor vsebino projekta začel spreminjati tako, da je izpostavil proizvodnjo električne energije, toplotno pa zanemaril. Na te navedbe v podjetju odgovarjajo: »Gre za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso s tehnologijo za pridobivanje toplote, ki je naprednejša, saj je njena dodana vrednost sočasno pridobivanje električne energije. Gre za najbolj zeleno tehnologijo ta hip – SPTE, soproizvodnjo toplote in elektrike. Torej je na prvem mestu še vedno toplota in šele nato elektrika.«

Župan omenja tudi sušenje lesnih peletov zunaj kurilne sezone, kar po navedbah predstavnikov podjetja kaže zgolj na nepoznavanje področja, saj se s peleti sploh ne bodo ukvarjali. Sistem SPTE namreč deluje na lesne sekance. »Sušenje sekancev za lastno rabo se vrši v samem objektu. S kamionom se vrši dostava sekancev v notranje skladišče preko vsipnih jaškov. Nadaljnji transport sekancev v objektu pa poteka po notranjih transportnih trakovih do sušilnega sistema, od koder se nato posušeni sekanci transportirajo v drugi del objekta. Tu se tudi skladiščijo in so pripravljeni na avtomatski odvzem za sistem, kjer se jih uplinja. Plin se pa nato kuri na motorju z notranjim izgorevanjem, kjer nastaja toplota, ki se jo porablja za ogrevanje, motor pa proizvaja električno energijo.« Namen projekta je torej ponuditi cenejši, okolju in okolici prijaznejši vir ogrevanja, omogočiti nove zaposlitve, uporabo lokalne biomase. Študije o vplivih na okolje (zrak, hrup) so pokazale, da prekomernih vplivov na okolje ni, na očitke o stalnem dovozu in s tem povečanju tovornega prometa na Mirni pa odgovarjajo, da bo tja pripeljal en tovornjak na dan (včasih dva, ker med vikendom ne bo dostave), sekance pa bo vsipal v notranje skladišče, kar pomeni, da zunanjih deponij ne bo.

Na predstavitvi skoraj brez občinstva, potem pa šok

Investitor, ki je vrednost investicije ocenil na 1,755.000,00 evra + DDV, je projekt tudi javno predstavil, vendar pa se je dogodka udeležilo zgolj 20 ljudi. Poleg šestih blokov bi ogrevali tudi zdravstveni dom, vrtec in šolo ter kulturni dom. A prišlo je do tega, da je upravna enota na podlagi novih navedb občine izdajo gradbenega dovoljenja zavrnila, tako da so na okoljsko ministrstvo že podali pritožbo. Mirnska občina po novem namreč trdi, da gre tako rekoč za izgradnjo elektrarne, zato bi rada spremenila prostorski akt in gradnjo onemogočila. Investitor v zvezi s tem pojasnjuje, da ne gre za kompleksen industrijski objekt, saj bi bila električna moč neprimerno manjša – gre za infrastrukturni objekt za lokalno oskrbo določenih objektov na Mirni s toplotno energijo, ob kateri sočasno nastaja še električna, in to iz obnovljivih virov. »Občina seveda lahko spremeni obstoječi prostorski akt, vendar te spremembe ne morejo veljati za nazaj. Kot investitor pa bomo pri takšnih poskusih diskreditacije in podajanja neresnic seveda zaščitili svoj interes z vsemi pravnimi sredstvi,« še napoveduje investitor, ki je prepričan, da je občina skupaj s svojimi predstavniki »klonila pod močnejšimi interesi, ki nam niso znani«. V imenu uredništva se podjetju ob tem opravičujemo za navajanje enostranskih podatkov v aprilski številki.

Pripravila: M. S.