• 1.95C Novo mesto
  • 22:15
  • Tor, 05.12.2023

FOTO: Ustanovna seja OS Občine Šentrupert

Tudi ustanovna seja občinskega sveta občine Šentrupert je minila brez zapletov in s soglasnim odločanjem. Vseh devet novoizvoljenih članov občinskega sveta obljublja konstruktivno delo tudi v naslednjih štirih letih.

ŠENTRUPERT – V občini Šentrupert je od 1965 volilnih upravičencev glasovalo 1026 volivcev (52,21 % volilna udeležba). Že tretji mandat občinskega svetnika začenjajo Alojz Gregorčič, Jurij Bizjak in najstarejša svetnica Ruža Brcar, ki je ustanovno sejo tudi vodila. Po mandatu premora se je v občinski svet Občine Šentrupert vrnil Jože Zaplatar, novi občinski svetniki pa so Božidar Tratar, Janja Grebenc, Branka Brcar, Robert Jereb in Matjaž Štrukelj.

Za župana je bil izvoljen Rupert Gole (89,17 % oddanih veljavnih glasov), ki tako začenja svoj tretji mandat kot župan Občine Šentrupert.

„V tem tretjem mandatu, kar se tiče samega dela, ne pričakujem nobenih bistvenih sprememb. Pričakujem, da bo delo konstruktivno, da bomo vsi skupaj podpirali dobre projekte, jih  izvajali in da bodo tudi ti primeri v tem mandatu postajali primeri dobrih praks. Prva prioriteta je Šentrupert sam, ki je bil v preteklih dveh mandatih zapostavljen tudi zaradi tega, ker niso bili pripravljeni še prostorski akti. V Šentrupert bomo vlagali veliko večino investicijskega denarja, ki ga bomo kombinirali z nepovratnimi sredstvi Evropske unije, ostali projekti pa so bolj vezani na komunalno opremljanje posameznih vasi,“ ob začetku novega mandata napoveduje župan Rupert Gole.

V tričlansko komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so šentuperski svetniki ob koncu seje javno izvolili Jurija Bizjaka, ki bo opravljal funkcijo predsednika te komisije, ter za člana Janjo Grebenc in Alojza Gregorčiča.

P.K.
(Foto: Lapego)