• 2.99C Novo mesto
  • 06:12
  • Sob, 03.12.2022

Davčna obdavčila tudi 5-letno deklico!

Kar se Janezek nauči, to Janez zna.

KOPER, LJUBLJANA – “Pokvarjena Slovenija! Ko ne moreš verjeti, da 5 let star otrok dobi dohodnino za plačat. Zaradi nagrade 50 evrov, ki jo je prejel s strani komunale za projekt ‘voda’ za narisano risbico. Denar je prejela osebno na komunali! Domov je prišla položnica z njenim imenom ter plačilom dohodnine, v znesku 10.56 evra. Ne morem razumeti, da lahko otroku zaračunaš dohodnino za njegovo ustvarjanje. Škoda drugih besed za tako sramoto,” je zapisal eden od ogorčenih staršev, ki je danes prejel položnico za plačilo dohodnine.

Kaj pravi zakon?

Dobitek v nagradni igri je obdavčen le, če njegova vrednost presega 42 EUR. V tem primeru se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 25 % od vrednosti dobitka. Izračun in plačilo akontacije dohodnine je za davčnega zavezanca dolžan opraviti plačnik davka (to je izplačevalec dohodka) na podlagi davčnega obračuna. Če je nagrada izplačana v denarju, je davčna osnova vrednost nagrade. Če pa je nagrada v naravi, je davčna osnova tržna cena nagrade povečana s koeficientom davčnega odtegljaja (1,33333).

Red naj bo

Že res, da mora biti red za vse. A kljub temu bi lahko država imela nekaj taktnosti in razuma ter ravnala človeško. Ne pa le po črki zakona. Ali pa pač želi Finančna uprava Republike Slovenije, da se že mladi naučijo plačevati davke. Kar se Janezek nauči, to Janez zna.

D.P.