• 2.95C Novo mesto
  • 07:16
  • Sob, 03.12.2022

Zidali bodo

Na podpisu pogodbe so bili prisotni tudi trije župani občin ustanoviteljic javnega zavoda – Trebnje, Mokronog-Trebelno in Mirna, Alojzij Kastelic, Anton Maver in Dušan Skerbiš.

TREBNJE – Direktorica ZD Trebnje, mag. Vera Rozman, je s podejtjem Janko team d. o. o. podpisala pogodbo za rekonstrukcijo zdravstvenega doma. Prvi korak bo nadgradnja severnega trakta stavbe (nad pediatrijo), s čimer bo ZD pridobil 400 kvadratnih metrov nove površine. V zgodnje nadstropje bodo nato preselili pediatrijo (preventivo in kurativo), do katere bodo zgradili tudi nov, ločen dostop za zdrave otroke. Vrednost investicije je nekaj več kot milijon evrov.

Računajo tudi na dodatno zobozdravstveno ambulanto

V letošnjem letu so sicer v ZD Trebnje večji del časa potekale priprave na gradnjo, prenovili pa so tudi sanitarije v pritličju starega dela. Poseben poudarek so dali preventivi, vzpostavili so Center za krepitev zdravja, sodelujejo pri projektu razvijanja telemedicine za kronične bolezni, kot so sladkorna in hipertenzija, kot edini ZD v Sloveniji izvajajo projekt »Bolečina v hrbtenici«, poglobljeno se ukvarjajo s paliativo, v prihodnje bodo ponovno prevzeli program ambulante v DSO, računajo tudi na dodatno zobozdravstveno ambulanto in vključitev v program Centrov za duševno zdravje za odrasle in otroke, katerega nosilec bo ZD Novo mesto. Za dobro počutje zaposlenih in pacientov skrbijo tudi s slikarskimi razstavami, t. i. »modro polico« in vrstomati.

“Leto 2019 bo posvečeno gradnji. Najprej nadgradnji, za katero smo podpisali pogodbo, potem sledi urejanje srednjega nadstropja, kjer bomo uredili prostore za ambulanto medicine dela in ginekološko ambulanto, nato sledi še urejanje pritličja, kjer bomo razširili fizioterapijo ter uredili sejne in konferenčne sobe. In v končni fazi bomo obstoječe sejne sobe spremenili v ambulante. In potem bomo prostorske kapacitete maksimalno in optimalno zasedene. Žal bo potrebno razmišljati tudi, da odpovemo najemne pogodbe s trenutnimi najemniki,” je ob podpisu pogodbe povedala direktorica ZD, mag. Vera Rozman in dodala, da načrtujejo še nabavo novega reševalnega vozila.

Prišli tudi župani

“S stalnim izobraževanjem, vključevanjem v projekte iz zagotavljanjem materialnih pogojev za delo bomo strokovno rasli in skrbeli za ustrezen razvoj zdravstvenega doma,” je še povedala Rozmanova.

Na podpisu pogodbe so bili prisotni tudi trije župani občin ustanoviteljic javnega zavoda – Trebnje, Mokronog-Trebelno in Mirna, Alojzij Kastelic, Anton Maver in Dušan Skerbiš.

Občina Mokronog-Trebelno