• 26.33C Novo mesto
  • 20:59
  • Čet, 30.06.2022

Gradili bodo novo sosesko

Občinski svetniki Občina Šmarješke Toplice so na nedavni seji sprejeli tudi dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za stanovanjsko-počitniško naselje nad Prinovcem.

ŠMARJEŠKE TOPLICE – Javna razgrnitev dokumenta bo še do 15. marca, 1. marca pa bo v tamkajšnjem kulturnem domu tudi javna obravnava. Večinski lastnik ozemlja v velikosti 2,8 hektara je NEP Projekt, d. o. o., iz Ljubljane. Investitor želi na tem mestu zgraditi stanovanjske objekte, natančneje 36 stanovanjskih hiš ekološke gradnje, pretežno iz lesa, iz osnutka pa je razvidno, da v sklopu projekta predvidevajo tudi gradnjo hotela oziroma stanovanjske vile ter otroškega igrišča.

Vir: Občina Šmarješke Toplice, M. S.