• 3.09C Novo mesto
  • 01:39
  • Sre, 30.11.2022

Kako privarčevati pri plačilu vrtca?

Vlagatelj mora sočasno, ko na centru za socialno delo vloži vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, vrtcu, v katerega je otrok vključen, posredovati podpisano izjavo, da uveljavlja nižje plačilo zaradi reševanja osnovnega stanovanjskega problema.

NOVO MESTO – Starši, ki rešujejo osnovni stanovanjski problem na območju Mestne občine Novo mesto, lahko od novembra 2016 uveljavljajo nižje plačilo vrtca.  Ugodnost trenutno uveljavlja 298 staršev otrok, ki obiskujejo vrtce Ciciban, Pedenjped in Ringa Raja ter vrtca pri OŠ Stopiče in OŠ Brusnice. Razliko v ceni, ki znaša 100 tisoč evrov letno, krije občina.

Starši otrok, za katere občina krije del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni ali poldnevni program v javnih vrtcih ali vrtcih s koncesijo na območju Mestne občine Novo mesto, ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema za enega otroka plačajo en dohodkovni razred nižjo ceno glede na dohodkovni razred, ki ga določi center za socialno delo, in sicer od 2. do vključno 9. dohodkovnega razreda. Vrtec tako na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo, ki jo prejmejo starši, obračuna en plačni razred manj.

Vlagatelj mora sočasno, ko na centru za socialno delo vloži vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, vrtcu, v katerega je otrok vključen, posredovati podpisano izjavo, da uveljavlja nižje plačilo zaradi reševanja osnovnega stanovanjskega problema. Če je otrok že vključen v vrtec, izjavo izpolni in vrtcu posreduje naknadno.

 

 

Vlogi morajo starši priložiti naslednja dokazila:

  • namensko kreditno pogodbo za stanovanjski kredit,
  • kupoprodajno pogodbo za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Mestne občine Novo mesto ali izpisek iz zemljiške knjige oziroma v primeru novogradnje kupoprodajno pogodbo za nakup nepremičnine (parcele) ali izpisek iz zemljiške knjige in pravnomočno gradbeno dovoljenje, oziroma v primeru rekonstrukcije stanovanjske hiše – pravnomočno gradbeno dovoljenje, v obeh primerih izdano na vlagatelja ali vlagateljevega zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja, vse na območju Mestne občine Novo mesto,
  • potrdilo banke o odplačevanju kredita (potrebno priložiti pri vsakokratni izdaji odločbe pristojnega centra).

MO Novo mesto, D.P.