• 2.99C Novo mesto
  • 06:32
  • Sob, 03.12.2022

Krka z najboljšimi rezultati v zgodovini!

Letno poročilo za leto 2018 bo objavljeno v četrtek, 18. aprila 2019.

NOVO MESTO – Na novinarski konferenci je uprava družbe Krka predstavila nerevidirane izkaze poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2018, ki jih je na seji obravnaval nadzorni svet družbe. Predsednik uprave Jože Colarič je povedal, da so v skupini Krka ustvarili 1 milijardo 331,9 milijona evrov prodaje in jo povečali za 5 %. Nerevidirani čisti dobiček skupine Krka je znašal 174 milijonov evrov in je bil glede na leto 2017 večji za 21,4 milijona evrov oziroma za 14 %. S tem so dosegli največjo prodajo in največji čisti dobiček v svoji 65-letni zgodovini. Letno poročilo za leto 2018 bo objavljeno v četrtek, 18. aprila 2019.

Prodaja

Skupina Krka je v letu 2018 ustvarila 1 milijardo 331,9 milijona evrov prodaje, od tega znašajo prihodki na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev 1 milijardo 326,7 milijona evrov, ostalo pa predstavlja prodaja materiala in drugi prihodki iz prodaje. Prodaja je bila za 65,5 milijona evrov oziroma 5 % večja kot v letu 2017. Na trgih zunaj Slovenije so ustvarili 93 % prodaje skupine Krka.

Načrti za leto 2019

V skupini Krka za leto 2019 načrtujejo prodajo v višini 1 milijarde 375 milijonov evrov in dobiček v višini 172 milijonov evrov, načrte pa si bodo prizadevali preseči. Glede prodaje v prvem trimesečju leta 2019, ki se zaključi naslednji teden, ugotavljajo nadaljevanje prodajnih trendov iz lanskega leta.

Za vlaganja, ki bodo namenjena predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, bodo namenili dobrih 124 milijonov evrov. Načrtujejo tudi povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, skupaj za 4 %. Predvideno povečanje bo deloma posledica prehoda delavcev iz agencij v družbo Krka.

Uprava tudi za leto 2019 poudarja zavezanost strateški usmeritvi stabilne politike dividend, da se za dividende izplača najmanj 50 % čistega dobička večinskih lastnikov skupine Krka, pri določitvi deleža čistega dobička za izplačilo dividend pa se upoštevajo tudi finančne potrebe skupine Krka za naložbe in prevzeme.

Krka d.d.