• 3.22C Novo mesto
  • 05:48
  • Sob, 03.12.2022

Napovedali ureditev romskega naselja Žabjak Brezje

S sklepom o državnem sofinanciranju, ki je potrjen in umeščen v načrte državnega financiranja, je k reševanju problematike prvič resno pristopila tudi država.

NOVO MESTO – Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je na rednem mesečnem druženju s predstavniki medijev spregovoril tudi o spremembah, ki se obetajo v romskem naselju Žabjak Brezje.

Na seji Občinskega sveta se bodo svetniki seznanili z informacijo o načrtih z romskim naseljem Žabjak Brezje.

“Po številnih prizadevanjih smo uspešno zaključili pogajanja z državo glede odobritve sredstev za prostorsko in komunalno ureditev naselja, glede katerega smo se s predstavniki krajevne skupnosti, Regijske civilne iniciative za reševanje romske problematike (RCI) in predstavniki romske skupnosti v letu 2013 poenotili, da ga realno ni mogoče preseliti, da pa je stanje nevzdržno in terja urejanje naselja. Gre sicer za začetek procesa reševanja romske problematike, ki bo tekel še nekaj desetletij, vendar pa sta ignoriranje in pasivno čakanje v zadnjih desetletjih zgolj poslabševala situacijo, zato je bilo treba čim prej aktivno pristopiti k njenemu reševanju,” so zapisali na občini.

S sklepom o državnem sofinanciranju, ki je potrjen in umeščen v načrte državnega financiranja, je k reševanju problematike prvič resno pristopila tudi država.

Ne legalizacija v tej obliki

“V juniju smo že začeli s pripravo občinskega prostorskega načrta, ki je trenutno v fazi izdelave variant načina izvedbe. Priprava ukrepov teče odprto, vsi deležniki lokalnega dialoga pa so bili in bodo vključeni v sooblikovanje zasnove naselja. Prav tako bo načrt upošteval možnost ureditve naselja, kot ga je RCI javno predstavila že pred leti in je povzeto v izhodiščih sedanjega postopka prostorskega načrtovanja. Prostorsko urejanje naselja ne pomeni njegove legalizacije v sedanji obliki, ampak ureditev naselja na lokaciji sedanjega v omejenem obsegu, kar bo preprečilo nadaljnje širjenje. S prostorsko in komunalno ureditvijo bo podana možnost oskrbe in priključitve, kar pomeni omogočen priklop na infrastrukturo pod enakimi pogoji kot veljajo za vse prebivalce. Iz sredstev, ki bodo v letu 2018 namenjena ukrepom urejanja romskega naselja, se bodo pokrili tudi vzporedni ukrepi izboljšanja razmer v okoliških naseljih,” so še dodali na občini.

D.P., MO Novo mesto