• 22.34C Novo mesto
  • 09:20
  • Pet, 19.08.2022

“Obnova vrtca trenutno poteka po predvidenem načrtu!”

Občina je z osnovno šolo Toneta Pavčka, v okviru katere deluje vrtec Cepetavček sklenila dogovor, da se dodatne prostore zagotovi v nekdanjem objektu vrtca ter da se zaradi lažjega izvajanja programa na novo lokacijo preselijo trije oddelki.

MIRNA PEČ – Občina Mirna Peč po letu 2010 opaža nadpovprečno rast prebivalstva v občini, po podatkih Statističnega urada RS je le to naraslo za dobrih 6%, kar se že odraža v povečanju števila otrok v vrtcu in šoli. Ob izgradnji nove šole in vrtca je zaradi velika upada rojstev v obdobju od leta 2000 do 2005 šola imela le 13 oddelkov otrok, vrtec pa 6, zato se je občina glede na predvideno demografsko sliko odločila za izgradnjo 18 oddelkov šole in 8 oddelkov vrtca. Od leta 2010 je število oddelkov vrtca naraslo na 10, v šoli pa na 16, v naslednjih dveh letih pa naj bi se število povečalo na končnih 18 oddelkov. V preteklih letih je vrtec z dvema oddelkoma gostoval v šoli, s šolskim letom 2018/2019 pa zaradi povečevanja števila oddelkov šole to ne bo več mogoče in je za sprejem vseh otrok potrebno zagotoviti dodatni prostor. Občina je z osnovno šolo Toneta Pavčka, v okviru katere deluje vrtec Cepetavček sklenila dogovor, da se dodatne prostore zagotovi v nekdanjem objektu vrtca ter da se zaradi lažjega izvajanja programa na novo lokacijo preselijo trije oddelki.

Po načrtu

“Obnova vrtca trenutno poteka po predvidenem načrtu. Zamenjana so bila vsa okna in vhodna vrata, prebeljeni vsi prostori in notranje stavbno pohištvo, prebrušen in prelakiran parket. Zamenjana je bila vsa sanitarna keramika (wc školjke, lijaki), položena nova keramika, v celoti pa je bila na novo vzpostavljena razdelilna kuhinja. Delno je bila obnovljena streha, zamenjane je bilo polovico ograje zunanjega igrišča in nameščena štiri nova vrata za vhode na zunanje igrišče.
V objektu je potrebno opraviti še nekatera zaključna dela (montirati okenske police, zaščito radiatorjev, obrobe, obnoviti stenske panoje..) in opraviti generalno čiščenje prostorov. Potrebno je tudi obnoviti fasado. Na zunanjem igrišču je potrebno še montirati nova igrala in obnoviti nekaj obstoječih. Terminski načrt predvideva, da bodo vsa obrtniška dela v notranjosti, razen montaže opreme razdelilne kuhinje, zaključena do 27. 8. 2018. Potem imamo v vrtcu teden dni časa, da opravimo generalno čiščenje, selitev in pripravo prostorov za začetek dejavnosti, ki bo 3. 9. 2018. Občina Mirna Peč ( župan Andrej Kastelic, direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan in višja svetovalka za družbene dejavnosti Nataša Rupnik) je pri obnovi vrtca pokazala izjemen posluh in nam v okviru danih možnosti zagotovila potrebna finančna sredstva za realizacijo prenove,” je ob tem povedal Danijel Brezovar, ravnatelj mirnopeške osnovne šole.

Za 40.000

Občina Mirna Peč je v poletnem času v celoti preuredila prostore nekdanjega vrtca, med drugim se bo izvedla zamenjava vseh oken in vhodnih vrat, obnovitev strojnih instalacije s strojno opremo, zamenjava celotne sanitarne opreme, zbrusitev in prelakiranje parket ter ostalih lesenih oblog, opleskanje sten in tropov ter notranjih vrat in ureditev razdelilne kuhinje. Prav tako se bo izvedel nakup vse notranje opreme igralnic ter ureditev zunanjega vrtčevskega igrišča z igrali.

Obnova prostorov je ocenjena na dobrih 40.000,00 EUR, v podobni višini pa je ocenjena tudi oprema, so še sporočili in zapisali na Občini Mirna Peč.

D.P.