• 17.67C Novo mesto
  • 18:27
  • Ned, 02.10.2022

Ogorčeni krajani: “Kdo nam uničuje Temenico?!”

V preteklih dneh smo poročali o onesnaženju Temenice. Žal se je to ponovilo, policija pa storilca še išče. “Kdo nam uničuje Temenico,” pa se sprašujejo Trebanjci in okolišani.

TREBNJE – V noči iz četrtka, 24. 8. 2017, na petek, 25. 8. 2017, so neznani storilci v kanalizacijski sistem mesta Trebnje nedovoljeno izpustili velike količine intenzivno črno obarvane tekočine, ki je povzročila onesnaženje komunalnih odpadnih vod v kanalizacijskem sistemu in posledično onesnaženje reke Temenice. Barvilo je tako intenzivne barve, da ga čistilna naprava kljub ustreznemu delovanju ni uspela očistiti. Obarvana voda je iz čistilne naprave iztekala še četrti dan po izpustu v kanalizacijski sistem, poroča Komunala Trebnje.

Obvestili so jih

„O dogodku smo nemudoma obvestili Inšpektorat za okolje, policijo na številko 113 ter naročili odvzem vzorcev onesnažene vode pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. Ob tem smo zmanjšali dotok vode in s čisto vodo razredčili iztok vode iz čistilne naprave.  Naši sodelavci so ob pregledu kanalizacijskega sistema ugotovili, da je do onesnaženja prišlo na lokaciji višje od mesta Trebnje, saj so obarvanost odpadne vode ob prvem pregledu kanalizacijskega sistema po onesnaženju tam še opazili,“ je bil jasen Stanko Tomšič s trebanjske komunale.

Tomšič kaže na industrijo

„Po prvih ugotovitvah gre za črno obarvano industrijsko odpadno vodo brez posebnega vonja. Vrsta snovi, ki je obarvala vodo, bo znana po opravljenih analizah, ki jih opravlja nacionalni laboratorij. Policija, ki smo ji posredovali naše ugotovitve, je onesnaženje preiskala, zato upamo, da bodo pristojni povzročitelje odkrili in zoper njih ustrezno ukrepali. V reki Temenici je bilo ob iztoku iz čistilne naprave v času onesnaženja prisotnih precej rib, vendar do pogina ob zadnjem onesnaženju na srečo še ni prišlo. Vzrok temu je, da snov najverjetneje ni bila akutno škodljiva za ribe, verjetno pa tudi zato, ker je čistilna naprava do določene mere uspela onesnaženje očistiti,“ pa Tomšič s prstom pokaže, da reko onesnažuje industrija, ki pa je na tem koncu ni toliko, da se ne bi moglo ugotoviti, kdo izliva to v reko.

Tomšič je v nadaljevanju opozoril tudi na sistemsko rešitev za reko Temenico, ki je imela v sušnem času, torej do 28.8. in močnega naliva, izredne težave s pretočnostjo. Določeni deli reke so bili popolnoma suhi. Voda se je zadrževala zgolj v tolmunih in poglobljenih delih reke.

Nihče očitno ne želi iskati oziroma razpravljati o dejanskih razlogih za stanje Temenice, v kakršnem je, in o dejanskih rešitvah, ki bi zmanjšale verjetnost poginov rib v poletnem času.  Rešitve so na eni strani povezane z izpusti padavinskih vod mesta Trebnje ter nekontroliranimi izpusti fekalij iz individualnih greznic in na drugi strani s povečanjem pretočnosti in vsebnosti kisika reke Temenice.  Menim, da je potrebno zagotoviti večje kapacitete za zadrževanje meteornih vod na javnem kanalizacijskem sistemu ter sistematično gradnjo individualnih zadrževalnikov in drugih sistemov, s katerimi se bo zmanjšal odvod meteorne vode v kanalizacijske sisteme. Preprečiti bo potrebno tudi nekontrolirane individualne izpuste iz greznic,“ pa je Tomšič ob koncu spomnil na še eno problematiko.

Odgovore čakamo

Storilce, ki nekontrolirano izpuščajo škodljive snovi oziroma neočiščeno vodo v kanalizacijski sistem oziroma v Temenico, pa je potrebno identificirati in kaznovati, so še zapisali na spletni strani Komunale Trebnje d.o.o.

Za dodatna pojasnila smo se obrnili na PU Novo mesto, območno enoto Inšpektorata RS za okolje in prostor ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Odgovori sledijo!

Imate tudi vi za nas kako zanimivo informacijo? Pišite nam ali nam to sporočite prek posebne aplikacije. Primer bomo raziskali in vam pomagali.

D.P.