• 2.95C Novo mesto
  • 08:02
  • Sob, 03.12.2022

Petrolu koncesija v Šentjerneju

Postopek izbire koncesionarja se je pričel z javnim razpisom v novembru 2017.

ŠENTJERNEJ – Minuli torek je v avli Kulturnega centra Primoža Trubarja v Šentjerneju potekal slavnostni podpis koncesijske pogodbe za izvajanje izbirne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju občine Šentjernej. Občinski svet Občine Šentjernej je na 21. redni seji 12. julija 2017 sprejel Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Šentjernej.

Postopek izbire koncesionarja se je pričel z javnim razpisom v novembru 2017. Na razpis so se prijavili 3 ponudniki, ki so tudi sodelovali v postopku s pogajanji. Končno ponudbo je v predpisanem roku oddalo samo podjetje Petrol, ki je tudi izbrano za koncesionarja za dobo 30 let. Na podlagi sprejetega odloka je občina podjetju Petrol z odločbo podelila koncesijo za priključitev distribucijskega sistema zemeljskega plina v občini Šentjernej. Izbrani izvajalec bo za Občino Šentjernej zgradil plinovod od merilno regulacijske postaje v Dobruški vasi do obstoječega plinovoda v Šentjerneju pri podjetju Podgorje v dolžini 5,3 kilometra. V Šentjerneju je že zgrajeno približno 3,2 kilometra plinovodnega omrežja, po katerem se distribuira utekočinjen naftni plin, nov energent pa bo zemeljski plin. V prvi fazi se bo z zemeljskim plinom napajalo samo področje, ki je s plinovodom že pokrito, do 30.6.2021 pa bo pokrit večji del naselja Šentjernej. Pred podpisom koncesijske pogodbe sta zbrane v avli nagovorila župan Občine Šentjernej Radko Luzar in mag. Janez Grošelj, direktor energetike in okolja pri podjetju Petrol d.d., Ljubljana. V Šentjerneju se tako z izgradnjo plinovoda za zemeljski plin obeta boljša oskrbljenost s tem energentom. V istem postopku je podjetje Petrol d.d., Ljubljana izbrano za koncesionarja tudi v Občini Škocjan.

Občina Šentjernej