• 0.46C Novo mesto
  • 17:38
  • Sob, 28.01.2023

Poglejte, kateri župani dobro služijo tudi kot podjetniki

Pred kratkim smo objavili, kolikšne plače imajo župani večjih dolenjskih občin, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, torej so kot župani zaposleni, zdaj pa smo se posvetili še preostalim, tudi nepoklicnim županom.

TREBNJE – Nepoklicno opravljanje županske funkcije pomeni, da župan dopoldne hodi v službo, je samostojni podjetnik ali upokojenec, v »prostem času« pa vodi še občino. Nepoklicno županovanje omogoča zakon o lokalni samoupravi, ki določa celo, da občinski funkcionarji funkcijo opravljajo poklicno (so na občini zaposleni), njihov šef pa je ob tem nepoklicni župan. Nepoklicnemu županu pripada plačilo za opravljanje te funkcije v višini polovice plače, ki bi jo prejel, če bi svojo funkcijo opravljal poklicno. Plače slovenskih županov so odvisne od števila prebivalcev občine in so si tako lahko zelo različne, pri nepoklicnih županih pa ne gre za plačo, temveč za funkcijski dodatek. Tega v javnih evidencah ni, tam so dostopne le plače zaposlenih na občinah.

Šentrupert: župan je arhitekt

Rupert Gole, župan Občine Šentrupert, nam je povedal, da za svoje županovanje na mesec dobi izplačilo v višini 1052 evrov, s tem denarjem pa je zadovoljen. Na portalu plač javnih uslužbencev tega podatka seveda ne moremo zaslediti (ker na občini ni zaposlen), lahko pa ugotovimo, da je na občini zaposlenih osem ljudi, za katere gre vsak mesec 11.714 evrov bruto. Najvišjo plačo ima direktorica občinske uprave, in sicer ta znaša 2998 evrov bruto, njeni dodatki znašajo 162 evrov, za delovno uspešnost pa je januarja 2017 dobila še 246 evrov. Povprečna bruto plača na šentrupertski občini znaša 1464 evrov, a s poudarkom, da je bila januarja pri dveh poslovnih sekretarjih vpisana ničla. Rupert Gole, ki je v osnovi univerzitetni diplomirani inženir arhitekture, skupaj z ženo vodi arhitekturni studio Esplanada, ki po javno dostopnih evidencah sodeč posluje odlično – tudi s proračunskimi uporabniki, nekaj tudi z Občino Šentrupert.

Občino Mokronog-Trebelno vodi upokojenec

Mokronoški župan Anton Maver nam sicer ni razkril, koliko denarja dobi kot župan, je pa pojasnil tole: »Vse tri mandate opravljam funkcijo župana nepoklicno. Za opravljeno delo župana prejemam le denarno nagrado, ki znaša precej manj kot polovico plače redno zaposlenega župana. Pa vendarle, sem kar zadovoljen.« Na tej občini je po uradnih podatkih zaposlenih 11 ljudi, od tega kar pet višjih svetovalcev. Za to enajsterico gre mesečno 18.737 evrov bruto, temu pa je seveda treba prišteti še dodatke. Najvišjo plačo ima direktorica občinske uprave (3145 evrov bruto plus dodatki), kar je povsem primerljivo s plačami poklicnih županov v naši okolici. Maver je po poklicu univerzitetni diplomirani socialni pedagog in je bil do leta 2000 zaposlen na Dobu – v varnostni službi. Danes je upokojenec.

Mirnski župan zaznamoval industrijo sedežnih garnitur

Dušan Skerbiš, ki vodi Občino Mirna, o svoji plači, ki po uradnih podatkih znaša 3266 evrov, pravi takole: »Plačo župana določa zakon in ni vodilo mojega delovanja. Delo za skupno dobro, poznavanje ljudi in njihovih težav, pomoč in skupno ustvarjanje lepše prihodnosti in kakovostnejšega življenja v našem okolju so tisti pravi motiv za delo, plačilo pa zadovoljni občani, ki znajo prepoznati dobro opravljeno delo in urejeno okolje.« Izšolal se je za kreatorja usnjene mode, potem pa zaključil še višjo šolo za organizacijo dela. Zaposlen je bil v mirnski Dani, IMV na Mirni, potem pa je na Mirno pripeljal program sedežnih garnitur. Sledilo je direktorsko mesto v podjetju Tomcommerce vse do njegovega žalostnega konca, potem pa ustanovitev podjetja M Tom, kjer nadaljujejo program proizvodnje oblazinjenega pohištva. Skerbiš je bil tam nekaj časa direktor, potem ga je nadomestil Damjan Burger. A vrnimo se na mirnsko občino, kjer je po podatkih portala plač javnih uslužbencev zaposlenih devet ljudi. Direktorica občinske uprave prejema 3070 evrov bruto, torej nekoliko manj kot župan.

Šentjernej vodi uspešen podjetnik

Kdor še ni slišal za Radka Luzarja, se morda sploh ne zaveda, za kako vplivnega človeka gre. Na vprašanje, ali je zadovoljen s svojimi prejemki, pravi takole: »Sem nepoklicni župan in nadomestilo vsak mesec namenjam pomoči potrebnim družinam v naši občini. Sam sem zadovoljen z višino nadomestila. Če bi več dobil, bi seveda več razdelil med tiste, ki so te pomoči resnično potrebni, teh pa ni malo.« Denar od županovanja torej podari, kar pa ni prav nič nenavadnega, saj najbrž dobro služi kot direktor zelo uspešnega šentjernejskega podjetja L-TEK Elektronika z 68 zaposlenimi (to podjetje občasno posluje tudi s šentjernejsko občino, vendar številke niso ogromne). Na šentjernejski občini je zaposlenih 13 ljudi, imajo kar sedem višjih svetovalcev. Direktor občinske uprave prejema skoraj tri tisočake bruto, občinski redar pa nekam manj kot 1300 evrov bruto.

Šmarješke Toplice imajo poklicno županjo

Magistra ekonomskih znanosti Bernardka Krnc, ki vodi Občino Šmarješke Toplice, je poklicna županja, za svoje delo je januarja 2017 prejela 3094 evrov bruto in še nekaj evrov dodatkov. O svoji plači pravi takole: »Plača župana je fiksna in ni odvisna od delovnih rezultatov, kar pa ni najbolj stimulativno.« Kakor koli že, na tej občini je zaposlenih deset ljudi, od tega štirje višji svetovalci, podžupan pa je nepoklicni. Najnižjo plačo dobiva komunalni delavec (805 evrov bruto), najvišjo (poleg županje) pa direktor občinske uprave: 2632 evrov bruto).

Iz Žužemberka, Škocjana in Mirne Peči odgovorov nismo prejeli, lahko pa zapišemo, da je žužemberški nepoklicni župan Franc Škufca mož s pestro preteklostjo. Zaradi svojega prevozniškega podjetja, ki je prevažalo otroke v šolo, s tem pa služilo na račun javnega denarja, je bil obsojen na pogojno zaporno kazen. Čeprav mu je sodišče dokazalo zlorabo položaja, on županuje naprej – teče mu že peti mandat, župan je od leta 1998. Škocjanski župan Jože Kapler prejme na mesec 3170 evrov bruto (je profesionalni župan), sicer pa je na občini zaposlenih 11 ljudi. Najnižjo plačo (781 evrov bruto) ima višji referent, medtem ko je na Občini Mirna Peč zaposlenih osem ljudi. Direktorica občinske uprave prejema 3053 evrov bruto na mesec, župan Andrej Kastelic pa svojo funkcijo opravlja nepoklicno, saj je direktor Gozdnega gospodarstva Novo mesto. To je z Občino Mirna Peč v preteklosti precej sodelovali, tudi v časih, ko je bil Kastelic podžupan.

Kolikor je občin, toliko je tudi zgodb o njihovih županih. Če so ti nepoklicni, se županovanju zagotovo ne morejo posvečati tako, kot bi se, če bi opravljali le to delo. Nekateri so pri svojem delu uspešni bolj, drugi spet manj, a gotovo je prav zanimivo pogledati, kako lahko usklajujejo svoje dneve. Drugačna je zgodba s profesionalnimi župani, ki ves svoj delovni čas namenjajo občini in so zato tudi bolje plačani od županov, ki to funkcijo opravljajo nepoklicno.

Pripravila: M. S.