• 0.46C Novo mesto
  • 17:39
  • Sob, 28.01.2023

Popolna zapora ceste in dva milijona evrov

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je v sredo, 14. junija 2017, s predstavniki podjetij CGP in Garnol podpisal pogodbe za komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici. Dela se začnejo v torek, 20. junija.

NOVO MESTO – MO Novo mesto v zadnjem času intenzivno sodeluje z gospodarskimi subjekti in skuša zagotoviti ustrezno podporo gospodarskim investicijam, ki prinašajo nova delovna mesta. V gospodarskih conah so investitorji pokazali velik interes za nadaljnji razvoj in soinvestiranje, nujno pa je ta območja opremiti tudi z ustrezno komunalno infrastrukturo, saj v zadnjih desetih letih na tem področju ni bilo veliko storjenega. Najprej bodo stekla dela v gospodarski coni Na Brezovici. To območje ima izvrstno strateško lokacijo, saj leži severno od državne ceste Karteljevo–Ločna, v bližini obeh priključkov Novega mesta na avtocesto Ljubljana–Obrežje in načrtovanega priključka 3. razvojne osi v smeri proti Beli Krajini. Območje se razteza na 30 ha površin in je zasnovano tako, da predstavlja servisno območje vsem ključnim podjetjem v mestu. V coni imata dejavnosti oz. sta lastnika zemljišč tudi obe največji novomeški podjetji Krka in Revoz.

Z investicijo bo občina uredila komunalno infrastrukturo na območju gospodarske cone in izvedla rekonstrukcijo regionalne ceste, ki predstavlja glavno hrbtenično omrežje celotne cone. Nova komunalna infrastruktura bo obsegala vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, plinovodno omrežje in telekomunikacijsko omrežje. Vsa potrebna komunalna oprema bo omogočila nadaljnje urejanje cone, razvoj podjetij in nova delovna mesta v občini.

Dela se začnejo v torek, 20. junija, izvajali pa jih bosta podjetji CGP in Garnol. Na območju izvajanja projekta je do konca septembra predvidena popolna zapora državne ceste skozi gospodarsko cono Na Brezovici (nekdanja hitra cesta, ki poteka vzporedno z avtocesto Ljubljana – Obrežje). Popolna zapora bo od križišča s cesto Trška gora – Župnca do priključka za avtocesto. Delna zapora pa bo na cesti Trška gora – Župnca. Na križišču iz smeri Trške gore bo možno zaviti desno proti Dolenjemu Kamenju ali naravnost proti Župnci. V primeru delnih zapor se bo promet odvijal izmenično enosmerno, v primeru popolne zapore pa bo urejen obvoz. Rok zaključka izvedbe vseh pogodbenih del je 30. november.

Vrednost vseh pogodbenih del znaša 2,196.318,76 evra z DDV. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vir in foto: MO Novo mesto