• 27.39C Novo mesto
  • 15:06
  • Tor, 03.10.2023

Sanacija vlažnih zidov

Zupančič gradbeništvo d.o.o. je podjetje z več kot 40-letno tradicijo na področju gradbeništva iz Trebnjega. Že v samem začetku delovanja so namenili velik poudarek sanacijam in adaptacijam starejših objektov. Tako so pričeli sodelovati z ZRM inštitutom na več objektih, na področju odprave vlage ter preizkušanju raznih dodatkov ometov.

»Vlažni zidovi zmanjšujejo kvaliteto bivanja in v veliki meri ogrožajo zdravje. Vlaga vpliva na gradbene materiale ter celotno konstrukcijo, kar se kaže v poškodbah na zidovih, odpadanju ometa, propadanju temeljev in je največja nadloga zlasti v starejših hišah. Pri sanaciji vlage je pomembno, da se ugotovi vzrok izvora vlage ter se le-ta odpravi, v nasprotnem primeru ni mogoče izvesti trajne sanacije poškodb, ki bi preprečile njihov vnovični nastanek. Skrbeti je potrebno tudi za redno in dobro prezračevanje prostorov,« pravi Borut Zupančič.

VLAŽNI ZIDOVI

Poškodba vlažnih ometov

Kapilarna vlaga

Vzrokov za nastanek vlage v objektu je več in so medsebojno povezani. Najpogostejši vzrok je kapilarna vlaga, ki je glavni krivec za poškodovane omete na fasadah. Vzrok zanjo je nepravilna namestitev hidroizolacije, večina starejših objektov pa je zgrajena brez nje ali pa je poškodovana. Kapilarna vlaga potuje po zidu navzgor in med potjo prenaša vodotopne soli v omet ali na njegovo površino in ko ta izhlapi, soli izkristalizirajo in povzroči značilne poškodbe vlažnih ometov. Mraz še pospeši ta proces.

V kolikor je stavba z nižjo navlaženostjo, lahko vlago v nosilnih zidovih znižamo z izvedbo drenaže ob vseh obodnih zidovih. Potrebno je izvesti primerno hidroizolacijo in toplotno izolacijo ter primerno odvodnjavanje meteornih voda ob objektu. V višini 1 m nad vidnimi poškodbami je potrebno odstraniti omet, v katerem so se v letih nabirale vodotopne soli. Nato sledi izvedba hidrofobnih sušilnih ometov v višini 2 m nad nivojem terena.

Pri močneje navlaženih objektih je ena izmed možnosti injektiranje zidu v ravni terena ali tlaka. V opečne, kamnite ali mešane zidove se po celotnem prerezu zavrtajo luknje, v katere se nato vbrizga silikonska emulzija. Emulzija preprečuje dvigovanje kapilarne vlage po zidu. Poškodovane omete je potrebno zamenjati z paroprepustnimi hidrofobnimi sanacijskimi ometi.

SILIKONSKO INJEKTIRANJE

Silikonsko injektiranje

Za opečne masivne zidove lahko uporabimo postopek kemijske hidrofobne zapore. Silikonsko emulzijo nalivamo v zid preko vrtin. Ko se zid prepoji z emulzijo, morajo biti vrtine odprte 30 do 60 dni, da se kemijska reakcija konča in nato zapolnimo s hidrofobno malto.

Drug postopek je, da lahko v opečne ali kamnite zidove hidrofobne zapore injektiramo s hidrofobno malto. S tem izboljšamo tudi mehanske lastnosti zidov, zlasti kamnitih zidov, kateri so zaradi dolgotrajnega vlaženja, delovanja soli in zmrzovanja, poškodovani.

Vlažni zidovi imajo lahko hude posledice: zmanjšane trdnosti gradbenih materialov, zdravstveno tveganje, višji stroški ogrevanja, znižanje vrednosti nepremičnine …  Ključnega pomena je, da se sanacije lotimo sistematično z odkrivanjem vzroka vlage in odstranjevanjem možnosti njenega vstopa.

Kapilarno vlago je možno odpraviti hitro in cenovno ugodno. Z rešitvami, ki so se pokazale na trgu ter starejših referenc, katere so se pokazale tudi po 30-ih letih, lahko rečemo, da je sanacija vlage ob odpravi vzroka, v celoti učinkovita. Vedno je potrebno analizirati vzrok vlage ter potem uporabiti primerne postopke za njeno odpravo. Tudi starejše stavbe, pri kateri se marsikomu pojavi dvom, je mogoče vzpostaviti v prvotno suho stanje objekta.

zupančič

Vir in foto: D. G. in Gradb. Zupančič