• 22.18C Novo mesto
  • 09:44
  • Pet, 19.08.2022

UMAZANA IGRA?! V Šentrupertu: pritiski na volilno komisijo in odstop članice

Naš portal je ažurno spremljal lokalne volitve. V občini Šentrupert je prišlo do velikega presenečenja, saj je aktualnega župana za nekaj odstotkov glasov premagalo neznano ime.

Andrej Martin Kostelec živi v lokalnem okolju šele 6 let, referenc njegovega dela in političnega udejstvovanja, pa ni najti nikjer. Kako se lahko torej lahko zgodi, da neznano ime zmaga na lokalnih volitvah?

V uredništvo smo prejeli anonimno obvestilo, da naj bi se na volišču v Šentrupertu preteklo nedeljo dogajale nepravilnosti in celo odstop članice volilne komisije. Za komentar pritiskov, ki so se pojavili, smo se obrnili na predsednika Občinske volilne komisije Občine Šentrupert. Naj omenimo, da se bosta v drugem krogu, ki bo 2. decembra, za županski stolček potegovala Andrej Martin Kostelec in Rupert Gole.

V spodnjih vrsticah smo natančno opisali dogajanje na volišču v Šentrupertu skozi celotni volilni dan, kot je dogajanje opisal predsednik volilne komisije Boštjan Sladič.

Klicali predsednika volilne komisije, da se na volišču nahaja nepooblaščena oseba, šele po opozorilu je oseba volišče zapustila

V nedeljo, 18.11.2018 je predsednik Občinske volilne komisije obiskal vsa volišča na območju občine Šentrupert. Kot član občinske volilne komisije ima enako pristojnost v odnosu do volilnega odbora kot zaupnik kandidata (lahko daje pripombe). Na enem izmed volišč je bil seznanjen s pripombo enega izmed zaupnikov, da se po njegovem mnenju glasovnice nahajajo na nepravem mestu. Predsednik Občinske volilne komisije je predlagal volilnemu odboru, da naj pripombo zaupnika vpišejo v zapisnik ter o pripombi odločijo. Ravno tako je zaupnik podal predsedniku Občinske volilne komisije mnenje, da kot član Občinske volilne komisije ne bi smel biti prisoten na volišču. Zaupniku je bilo pojasnjeno, kakšne pristojnosti ima član občinske volilne komisije pri delu volilnega odbora na volišču.

Sredi dneva so predsednika Občinske volilne komisije klicali iz volilnega odbora, da se na volišču nahaja nepooblaščena oseba. Predsednik Občinske volilne komisije je dal navodilo volilnemu odboru, da naj ustrezno ukrepa, kasneje pa je ukrepanje na volišču preveril in ugotovil, da je nepooblaščena oseba še vedno na volišču. Po opozorilu predsednika Občinske volilne komisije je nepooblaščena oseba volišče zapustila.  

Odstop članice volilne komisije, skozi okno so nadzorovali delo komisije

Iz zapisnikov o delu volilnih odborov je bilo razvidno določeno dogajanje na posameznih voliščih, predsedniki volilnih odborov pa so podali tudi določene ustne informacije o ostalem dogajanju na voliščih (zadrževanje enega izmed kandidatov na voliščih, neprimerno nadzorovanje dela volilnega odbora skozi okno prostora, v katerem je volilni odbor deloval, poskus neprimernega vplivanja na člane volilnega odbora). Kot pravi Boštjan Sladič, je Občinska volilna komisija zapisnike pregledala in ugotovila, da dogajanja na voliščih niso bistveno vplivala na izid glasovanja.“

Občinska volilna komisija, nam je tudi potrdila, da je ena članica volilnega odbora podala odstopno izjavo in ne želi sodelovati pri delu volilnega odbora za drugi krog volitev župana. Bo pa Občinska volilna komisija v volilni odbor imenovala drugega člana.

Zaupniki kandidatov se ne smejo vmešavati v delo volilne komisije

Na vprašanje ali je v navadi, da se v prostoru, kjer potekajo volitve dlje časa nahajajo ljudje, ki so že opravili volilno dolžnost, je predsednik volilne komisije odgovoril, da se volivec, ki je opravil volilno dolžnost, ne sme več zadrževati v prostoru, kjer poteka glasovanje. Pri delu volilnega odbora so lahko navzoči zaupniki kandidatov, ki lahko spremljajo delo volilnega odbora v vseh fazah, od priprave volišča do konca dela volilnega odbora, pri tem lahko na morebitne nepravilnosti opozorijo predsednika volilnega odbora ali drugega člana volilnega odbora, ne smejo pa se kakorkoli vmešavati v delo volilnega odbora in dajati pojasnila ali navodila volivcem in podobno. Na volišču se lahko nahajajo tudi člani občinske volilne komisije, ki imajo v odnosu do volilnih odborov enak položaj kot zaupniki. Za vzdrževanje reda na volišču pa je zadolžen predsednik volilnega odbora v sodelovanju z drugimi člani.

Kako komentirata dogajanje županska kandidata?

Glede omenjenega dogajanja smo se obrnili za komentar na oba županska kandidata. G. Kostelca, ki je imel svoje volilne zaupnike na volišču, se na naša vprašanja in klice ni odzval. Aktualni župan, ki volilnih zaupnikov na volišču ni imel, pa takšna dejanja in pritiske na volilno komisijo ostro obsoja in hkrati poziva, da se neprimerna dejanja na voliščih nemudoma prijavijo organom, ki so za to pristojni.

Primer ni bil prijavljen policiji. So pa to dogodki in prijemi, ki se ob prazniku demokracije, kar volitve so, ne spodobijo in sodijo v neke preživete čase. Ali je in bo vse to dogajanje vplivalo na rezultat volitev, pa še ni znano.

Vir: povzetek odgovorov poslanih Občinski volilni komisiji Občine Šentrupert in NaDlani.si