• 0.46C Novo mesto
  • 17:43
  • Sob, 28.01.2023

Volitve so, zato se mudi z gradnjo (obvoznice)

V Šentrupertu so v prvi obravnavi sprejeli še Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Šentrupert.

ŠENTRUPERT – Na 26. redni seji so člani in članice Občinskega sveta Občine Šentrupert sprejeli drugi rebalans letošnjega proračuna, s katerim so zagotovili denar za asfaltacijo in dokončno ureditev dovozne ceste v obrtno cono Farovški hrib do mostu čez Bistrico, ki ga bodo tudi rekonstruirali. Obe investiciji sta del načrtovane obvoznice mimo središča Šentruperta.

Obvoznica bo potekala severovzhodno od naselja Šentrupert, preko obrtno poslovne cone Šentrupert in v nadaljevanju proti severu in severozahodu preko kmetijskih zemljišč. Celotna trasa nove obvoznice je dolga 1300 m, od tega je 50 m rekonstrukcije lokalne ceste in 950 m novogradnje, z ureditvijo približno 300 m deviacij in treh križišč. Osnovni namen ureditve nove cestne povezave je izboljšati promet in bivalne razmere v centru Šentruperta, ga razbremeniti in omogočiti varen in zanesljiv dostop do podjetja Plasta d.o.o., ki je bilo tudi pobudnik, da se k realizaciji projekta pristopi čim prej, saj širijo svoje proizvodne kapacitete in so odvisni od urejene prometne infrastrukture.

»Izgradnja obvoznice je za Šentrupert izrednega pomena, saj razbremenjuje trg težkega tovornega prometa. V teh dneh izbiramo ustrezno arhitekturno-ubranistično rešitev, ki smo jo pridobili z vabljenim natečajem, in v okviru enega leta, ko bi ta obvoznica lahko bila zgrajena, bi pridobili vso ustrezno dokumentacijo tudi za ureditev trga in potem z ureditvijo trga tudi pričeli,« pojasnjuje župan Občine Šentrupert Rupert Gole.

Občina bo letos na podlagi dogovora o sodelovanju s podjetjem Plasta d.o.o. uredila dovozno cesto v Farovški hrib in rekostruirala most čez Bistrico, prav tako pa že pripravlja tudi ustrezno projektno in investicijsko dokumentacijo.

Ostali sklepi:

Svetniki so se seznanili tudi s poslovnim poročilom javnega podjetja Energetika Šentrupert za leto 2017. Lani so v podjetju prvič dosegli pozitivni rezultat (čisti poslovni izid 70.192 evrov) in sanirali zapadle obveznosti iz preteklih let. Poročilo o delu nadzornega sveta Energetike Šentrupert je nato predstavil predsednik Ervin Pfeifer, občinski svet pa je sprejel spremembo Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Energetika Šentrupert. Ker je nadzorni svet uspel vzpostaviti celotno korporativno upravljanje podjetja, celovito prenovil organizacijo dela in zastavil smernice nadaljnjega razvoja podjetja, bo zato utečeno poslovanje podjetja lahko nadziral občinski svet, kar določa včeraj sprejeta sprememba odloka.

V Šentrupertu so v prvi obravnavi sprejeli še Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Šentrupert in predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Šentrupert, s katerim na novo določajo pravico uporabnikov do izbire izvajalca pogrebnih storitev.

Vir in fotografija: Občina Šentrupert