• 2.95C Novo mesto
  • 07:17
  • Sob, 03.12.2022

Župan zadolžen, da reši probleme z odpadki

Občinski svet Občine Šentrupert je na sredini seji potrdil odlok o proračunu za letošnje leto. Za letos je predvidenih 4,25 milijona evrov prihodkov in 4,18 milijona evrov odhodkov.

ŠENTRUPERT – „V Šentrupertu za letos načrtujemo za več kot 1,4 milijona evrov investicij, največ na področju cest. Gre za rekonstrukcije na delih občinskih cest, ki jih je treba nujno obnoviti, v sodelovanju z DRSI želimo dokončati celovito prenovo ceste od table Šentrupert do trga v Šentrupertu, vključno z zamenjavo glavne vodovodne cevi na tem odseku. Letos bo zgrajen nov vodovod Brinje, veliko pa bomo vložili tudi v prostorsko načrtovanje in nadaljnji razvoj poslovne cone v Prelesju,“ pravi župan Občine Šentrupert Rupert Gole.

Opozorilo domačinov, zadolžitev za župana

Včerajšnje seje so se udeležili tudi občani, ki so se želeli seznaniti z aktualnim dogajanjem na območju nekdanje vojašnice Puščava, ki ga je Občina Šentrupert dobila v last od obrambnega ministrstva s pogodbo o brezplačni odsvojitvi leta 2012. Na tem območju naj bi bil vzpostavljen moderno zasnovani lesnopredelovalni center. Za izgradnjo je bila podeljena stavbna pravica, lani pa so predstavniki občine z ogledom na terenu ugotovili, da se na tem območju zbira in predeluje odpadni material, obveznosti iz pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice in pogodbe o opremljanju območja pa niso izpolnjene. Prav zato je občinski svet včeraj med drugim zadolžil župana, naj v okviru svojih možnosti skuša zagotoviti, da se ves odpadni material s tega območja takoj odstrani, hkrati pa je soglašal z odstopom od obstoječe pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice in s tem, da se za realizacijo projekta na novo definirajo vsi pogoji, ki bodo zavezujoči za investitorja, ki bo projekt pod takimi pogoji pripravljen in zmožen izvesti. Ministrstvo za obrambo RS je namreč decembra pozvalo občino, naj izdela terminski plan izgradnje lesnopredelovalnega centra Puščava in gradnjo zaključi najkasneje do 1. junija 2019.

Ostali sklepi:

Na včerajšnji seji je občinski svet potrdil še letne programe na področju kulture, športa in socialnega varstva ter humanitarnih in mladinskih dejavnosti, ki so temelj za pripravo razpisov za sofinanciranje programov in projektov. V Svet zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje je občinski svet imenoval Jožeta Tratarja, spreje je tudi novi Statut Občine Šentrupert. Za izvedbo revizije računovodskih izkazov v Javnem podjetju Energetika Šentrupert so izbrali podjetje RESNI revizija in svetovanje, seznanili pa so se tudi z novelacijo dokumenta identifikacije investijskega projekta Obnova športnega igrišča.

Občina Šentrupert