• 2.95C Novo mesto
  • 07:39
  • Sob, 03.12.2022

Občina Probištip dobila najsodobnejši filtrirni sistem za pitno vodo

V petek, 26. julija 2019, so   v Severno makedonski občini Probištip svečano odprli nadgrajen sistem  čistilne postaje za pitno vodo z ultra filtracijo, ter prenovljene in avtomatizirane črpalne postaje Ratavica, Zletovo in Dobrevo. Skupna zmogljivost proizvedene pitne vode znaša 100 l/s, kar zadovoljuje današnje, pa tudi prihodnje potrebe občine. Izvedbo projekta je sofinancirala Republika Slovenija v skladu s svojimi obveznosti, ki izhajajo iz članstva v OECD, o zagotavljanju razvojne pomoči manj razvitim državam. Pri izvedbi projekta so zgledno sodelovala makedonska in slovenska podjetja, kar je dobra osnova za prihodnje vsestransko sodelovanje med obema državama.

Otvoritve nadgrajene filtrirne postaje se je udeležila številna delegacija Vlade Republike Severne Makedonije. Predsednik vlade Severne Makedonije Zoranom Zaev, se je Sloveniji in slovenskemu narodu zahvalil za pomoč pri izvedbi tega projekta vitalnega pomena za občino Probištip in njene prebivalce. Predstavnik slovenske vlade Metod Dragonja, državni sekretar na Ministrstvu za finance, je v svojem nagovoru poudaril, da »pitna voda ni le osnovna dobrina potrebna za življenje in delo, temveč tudi človekova pravica in prvi temelj njegovega zdravja. Severna Makedonija in Slovenija sta prijateljski državi, rezultati dobrega sodelovanja med državama na razvojnem področju pa so dobra popotnica za prihodnje sodelovanje na razvojnem, gospodarskem in političnem področju«.

Klemen Potisek, direktor CMSR, je v pogovorih s predstavniki vlade Severne Makedonije in župani poudaril, da »Slovenija na razvojnem področju daje poseben poudarek projektom, ki so namenjeni zagotavljanju oskrbe z zdravo pitno vodo, trajnostnim ukrepom za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam ter ravnanje z okoljem, ter so hkrati tudi priložnost za obojestransko gospodarsko sodelovanje, izmenjavo znanj in izkušenj.« Za CMSR je pri izbiri projektov pomembno predvsem izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev, ki jih prinašajo. In ta »projekt, ki prebivalcem občine Probištip zagotavlja pitno vodo, vsekakor sodi med referenčne projekte mednarodne razvojne pomoči,« je dodal Klemen Potisek.

Projekt, ki ga je naročila občina Probištip, je izvedlo podjetje Iskra Sistemi Skopje. Družba je projekt zaključila pred načrtovanim rokom. Vrednost investicije je znašala 1,2 milijona evrov, pri čemer je polovico investicije pokrila Republika Slovenija s sredstvi,ki  jih v skladu s svojimi obveznosti, ki izhajajo iz članstva v OECD, namenja za projekte mednarodne razvojne pomoči. Drugo polovico sredstev je zagotovila Vlada Republike Severne Makedonije.

Z zaključkom projekta “Revitalizacija in avtomatizacija obstoječih objektov za oskrbo s pitno vodo v občini Probistip” so prebivalci regije dobili najvišjo kakovost pitne vode, proizvedene po svetovnih standardih.

DELITE Z OSTALIMI: