• 4.11C Novo mesto
  • 08:50
  • Pon, 05.12.2022

»Naročnik mora biti srečen ob pogledu na svoj dom«

Projektantski biro Esplanada je eden večjih ponudnikov projektantskih storitev v naši regiji. Pogovarjali smo se z njihovim direktorjem univerzitetnim diplomiranim inženirjem arhitekture Rupertom Goletom.

Vaš projektivni biro Esplanada je eden izmed večjih ponudnikov projektantskih storitev, v naši regiji pa je verjetno celo največji. V vašem studiju nastajajo projekti od nadstrešnic in hiš do tovarn in stolpnic. Kako široko področje načrtovanja objektov pravzaprav pokrivate?

Esplanada bo naslednje leto praznovala 15. letnico obstoja. V teh petnajstih letih smo neprestano rasli, tako po številu zaposlenih, kot tudi po številu in obsegu projektov. Danes naša ekipa arhitektov skupaj s številnimi zunanji sodelavci pokriva zelo široko področje načrtovanja stavb. Vseeno morda izpostavim tiste ključne segmente našega delovanja, v katerih smo do sedaj ustvarili največ. Že vsaj deset let uspešno razvijamo leseno montažno gradnjo v javnem sektorju, kjer smo načrtovali in realizirali številne vrtce, šole in športne dvorane. Naslednje močno področje, na katerem smo zelo aktivni, je načrtovanje poslovno-proizvodnih objektov in logističnih centrov. V letošnjem letu zaključujemo dva večja projekta ­‒ Poslovno logistični center Bartog v Mirni Peči in Poslovno logistični center JP Komunala Trebnje. Na naših mizah sta že dva nova projekta za dve tovarni, ena v Trebnjem, druga v Ivančni Gorici. Zelo smo aktivni tudi na področju energetskih sanacij javnih objektov v lasti države in občin. Med drugim se je po naših načrtih energetsko prenovila predsedniška palača v Ljubljani, trenutno pa je v prenovi protokolarna vila Podrožnik. Tudi bazen Tivoli se je v lanskem letu prenovil po naših načrtih, pri čemer je bil v tem primeru naš naročnik družba Petrol, s katero že več leto sodelujemo na projektih javno zasebnega partnerstva, kjer družba Petrol nastopa kot zasebni partner. V zadnjih dveh letih so se množično povečala naročila tudi v stanovanjskem sektorju. Naš največji projekt na tem področju je v Ljubljani, ker načrtujemo tri stolpnice s 420 stanovanji. V teh dneh pa se zaključuje gradnja štiri etažnega lesenega montažnega stanovanjskega kompleksa. Naročnik je Ljubljanski mestni stanovanjski slad, za katerega je Esplanada izdelala projekte za izvedbo. Zelo so se povečala tudi naročila na področju individualne stanovanjske gradnje. Očitno so mlade družine bolj optimistične in pogumne, saj je kriza mimo in banke spet ponujajo ugodne kredite na daljša obdobja.

Obseg vaših storitev in projektov je resnično velik. Za naše bralce je morda najbolj zanimivo prav zadnje področje, ki ste ga omenili, to je gradnja družinskih hiš. Kako se lotevate teh projektov? Kaj naročniki lahko pričakujejo od vas in vaše ekipe?

 Čeprav se zdi, da je načrtovanje stanovanjske hiše najbolj enostavno v spektru naše ponudbe, temu ni tako. Za naše naročnike je gradnja hiše njihov življenjski projekt in prav je, da kot arhitekti, katerim zaupajo svoj življenjski projekt, to razumemo in spoštujemo. Našim strankam ne ponujamo samo tehnične dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja, ampak smo jim tudi pogovorni partner, motivator, svetovalec, včasih tudi mediator med zakoncema, ki se na primer ne moreta dogovoriti o barvi fasade. Za naročnike je zelo pomembno, da mi prevzamemo izpeljavo vseh upravnih postopkov, kot so zbiranje projektnih pogojev, mnenj in pridobivanje gradbenega dovoljenja. Vsi ti postopki so lahko za nekoga veliko bolj stresno početje, kot je sama gradnja, ko na gradbišče pridejo izvajalci. Mi si želimo, da bi načrtovanje hiše našim naročnikom ostalo v spominu kot nekaj prijetnega in vznemirljivega. Našim naročnikom tako nudimo celovito storitev od prve skice do projektov za izvedbo in izpeljavo vseh potrebnih upravnih postopkov, kot tudi oblikovanje interierja, če si to želijo.

Ponujate tudi tipske projekte, oziroma da si lahko stranka izbere eno izmed hiš, ki ste jo že načrtovali?

Tega nismo nikoli ponujali in tudi ne nameravamo. Kot sem dejal, gre pri gradnji hiše za življenjsko odločitev posameznikov oziroma družine, ki si zasluži vso pozornost in premišljenost. Takšen projekt mora nastajati v sodelovanju arhitekta in naročnika, prilagojen mora biti izbranemu zemljišču, izkoristiti mora vse naravne in ostale danosti. Projekt hiše mora biti usklajen tudi s karakterjem naročnika, z njegovim življenjskim stilom, potrebami, nazori. Bilo bi nekorektno, da naročniku ponudimo projekt, ki ne bo nosil v sebi zapisa individualnost, ki pa ga lahko vtisnemo samo v procesu sodelovanja.

Kako naročniki pristopijo do vas? Vsi že vedo, kaj si želijo ali te potrebe načrtujejo skupaj z vami?

 Naročniki so si zelo različni. Nekateri pridejo v biro samo z idejo, da bi imeli hišo, drugi pridejo s projektno nalogo, ki je razdelana do vzorca zaves v spalnici. S tistimi, ki nimajo prestave, kaj si želijo, skupaj pripravimo projektno nalogo, ki izhaja iz števila družinskih članov, poklica in življenjskega sloga naročnikov, finančne zmožnosti, danosti zemljišča. Včasih nam naročnik preprosto pove, koliko denarja za investicijo ima. Temu se prilagodimo in najdemo najbolj optimalno rešitev. Arhitekt mora znati poslušati želje in zmožnosti naročnika ter jih pretvoriti v tehnično pravilne, funkcionalne in oblikovalsko korektne rešitve. Zavedati se mora, da objekta ne načrtuje zase in za svojo lastno promocijo v arhitekturnih revijah, ampak v prvi vrsti za naročnika, ki mora biti srečen ob pogledu na svoj dom in ob vsakodnevnem bivanju v njem. Zadovoljstvo naročnika bo zagotovo rezultiralo tudi v priporočila in posledično nova naročila.

Načrtujete pa tudi cele soseske stanovanjskih hiš. Ena s petindvajsetimi hišami se bo pričela v kratkem graditi v Novem mestu. Kakšne hiše bo ponujala?

 Res je. Gre za sosesko Bučna vas na vzhodu novega mesta. Ponujala bo dva tipa hiše med 115 m2 in 120 m2 neto bivalne površine. Pri snovanju teh hiš smo imeli v mislih predvsem mlade družine, ki si prvič kupujejo hišo, zato smo zasnovali manjše in energetsko učinkovite objekte. Arhitektura je sodobno oblikovana, predvideli smo veliko zelenja in veliko otroško igrišče. Pri razvoju tlorisov smo se potrudili, da so tlorisi preprosti, odprti, da omogočajo določene modifikacije. Skupaj z investitorjem Grading Kurent iz Trebnjega smo se odločili, da bomo vztrajali pri zunanjem oblikovanju vseh hiš in celotne soseske. Želimo namreč, da bo na koncu to urejana soseska, barvno usklajena in prijetna za bivanje.

Sliši se zanimivo. Kje vas torej najdemo?

Naš biro Esplanada se nahaja v Slovenski vasi blizu Šentruperta, podružnico pa smo lani odprli tudi v Ljubljani. Z veseljem si bomo vzeli čas in prisluhnili željam investitorjev.

Pošljite nam povpraševanje in prisluhnili bomo vašim željam: 

S prijavo se strinjam s splošnimi pogoji.